Gureco UE logo

Urządzenia w Centrach Danych są coraz bardziej wrażliwe, zwłaszcza na hałas. Wysokie częstotliwości w połączeniu z natężeniem dźwięku powyżej 110dB mogą wpłynąć na negatywne działanie dysków twardych i spowodować ich trwałe uszkodzenie. Istotne jest, aby system przeciwpożarowy nie powodował żadnych szkód także tych generowanych przez hałas wyładowania.

Ciche dysze SIEX SALC redukują hałas do poziomu poniżej 90 dB w najbardziej niekorzystnym przypadku. Jest to znacznie poniżej 120 dB ( przy rozwiązaniach standardowych ) i 100 dB dla rozwiązań dostępnych na rynku. To rozwiązanie pozwala na instalację zarówno w nowych instalacjach  jak i już istniejących. Są kompatybilne zarówno z technologią spadającego ciśnienia (z reduktorem), jak i z nową technologią Constant Flow (regulacja przepływu w zaworze).

Zalety:

  • Redukcja hałasu do poniżej 90 dB.
  • Wybór rozmiarów i wykończeń.
  • Nadaje się do nowych instalacji i przy ich modernizacji.
  • Dostępne dysze  360° i 180°
  • Większe marginesy bezpieczeństwa.
  • Zmniejszenie hałasu i nadciśnienia połączone zastosowaniem z technologią Constant Flow
  • Nadaje się do gazów obojętnych (IG-541, IG-55, IG-100 i IG-01).
  • Zastosowania: centra danych, dyski twarde i sprzęt czuły na hałas.
  • Spełnia wymagania ubezpieczycieli
Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl