Gureco UE logo

Stałe urządzenia gaśnicze – są to instalacje na stałe związane z obiektem, które zawierają własny zapas środka gaśniczego oraz układ detekcji i sterowania. System działa we wczesnej fazie pożaru wyzwalając środek gaśniczy do strefy zagrożenia. Mogą to być instalacje gaszenia zarówno zamkniętych pomieszczeń (serwerownie, archiwa itd.) jaki i maszyn i urządzeń technologicznych.

Proponowane przez nas gazy wykorzystywane do celów gaśniczych:

– IG 541 (Inergen) (mieszanka azotu 52%, argonu 40%, CO2 8%), IG 55 (azot 50% – argon 50%), IG 100 (azot), IG 01 (argon)

Działanie – gaszenie polega na obniżaniu poziomu tlenu znajdującego się w gaszonym pomieszczeniu, co powoduje samoczynne ugaszenie pożaru nie wzbudzając zagrożenia przebywającym w nim osobom. Jego podstawowe zalety, oprócz skuteczności, to działanie w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska, a także brak odpadów pozostawianych w atmosferze.

– FM 200 – otrzymywany sztucznie bardzo bezpieczny gaz gaśniczy. Nie powoduje negatywnego wpływu obiekty w przestrzeniach gaszonych. W odpowiednio projektowanym stężeniu jest on bezpieczny dla zdrowia i życia człowieka.

– Novec 1230 – otrzymywany sztucznie środek gaśniczy nieposiadający zapachu i barwy, który absorbuje energię cieplną, wywołując efekt schłodzenia. Jest w stanie bardzo szybko zneutralizować zagrożenie, zanim dojdzie do poważnych szkód. Novec 1230 to środek w pełni ekologiczny, nie pozostawiający mgły oraz nie powodujący szoku termicznego gaszonych urządzeń czy innych przedmiotów.

– Mgła wodna, wysoko i niskociśnieniowa – bardzo wydajna i wysoko skuteczna wodna instalacja gaszenia. Charakteryzuje się niskim zużyciem wody oraz szerokim zastosowaniem w przemyśle, energetyce itd.

 Inne.

Gaszenie ognia dwutlenkiem węgla

Dwutlenek węgla (CO2) jest najstarszym środkiem gaśniczym gazowym stosowanym w Stałych Urządzeniach Gaśniczych (SUG). Jest obojętny, bezbarwny, bezwonny i nie przewodzi prądu. Ze względu na swoje właściwości duszące, stopniowo został wyparty przez inne środki, w obszarach stałego przebywania ludzi. Niemniej jednak, stanowi on idealne rozwiązanie dla ochrony technologii w przemyśle. CO2 charakteryzuje się wysoką skutecznością gaśniczą oraz niską ceną. W przemyśle jest on używany w systemach gaśniczych, zobojętniających jak również inertyzujących.

CO2 jako środek gaśniczy jest pro-ekologiczny, gdyż odzyskuje się go z atmosfery.

Zobacz inne systemy gaszenia

Instalacje gaszenia w gastronomii – Posiadamy w ofercie kompleksowe systemy gaszenia okapów i płyt kuchennych oparte o gazy FM 200, Novec 1230, instalacje chemiczne.

Instalacje gaszenia maszyn CNC – Posiadamy w ofercie kompleksowe systemy gaszenia maszyn CNC wraz z detekcją elektroniczną, pneumatyczną i sterowaniem ręcznym. Systemy oparte są o gazy FM 200, Novec 1230.

Instalacje gaszenia w serwerowniach – Posiadamy w swojej ofercie kompleksowe systemy gaszenia w serwerowniach oparte na środkach gaśniczych takich jak FM 200, Novec 1230, FE 36 i gazy obojętne.

By skutecznie walczyć z żywiołem…

…wystarczy wybrać odpowiedni system przeciwpożarowy, w czym pomagamy naszym Klientom po wcześniejszym przeanalizowaniu ich potrzeb. Celem naszych działań jest zaopatrzenie Klienta w taki system, dzięki któremu będzie on w stanie szybko i skutecznie poradzić sobie z ogniem, a jednocześnie zastosowany przez nas środek nie pozostawi zanieczyszczeń w miejscu gaszenia gazem.  

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl