Gureco UE logo

Maszyny, obrabiarki CNC, urządzenia i rozdzielnie elektryczne to obszary o zwiększonym ryzyku wystąpienia pożaru. Ogień jest czynnikiem, który nieugaszony w odpowiednim momencie, potrafi je całkowicie zniszczyć, a tym samym utrudnić bądź wstrzymać pracę firmy. Dlatego by zapobiec takim sytuacjom bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W tym celu niezbędne jest zastosowanie właściwych Urządzeń i Systemów Gaśniczych z odpowiednio dobranym środkiem gaśniczym. Proponowany i wykonywany przez GURECO system może być niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania. Cechuje go wysoka sprawność, doskonała relacja efektywności działania do poniesionych kosztów.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę zamówień:

•    dobór urządzeń i środka gaśniczego,

•    dostawę i montaż,

•    szkolenia i pomoc przy obsłudze,

•    serwis i konserwację.

Środki gaśnicze stosowane w systemach proponowanych przez GURECO:

•    FM-200,

•    NOVEC 1230,

•    CO2,

•    FE-36.

Zasada działania:

– automatyczne,

– ręczne.

Możliwe elementy wyposażenia systemów gaszenia m.in. maszyn, urządzeń i rozdzielni elektrycznych:

•    Butle ze środkiem FM-200, NOVEC 1230, CO2, FE-36.

•    Sieć przesyłu środka gaśniczego.

•    Dysze rozprowadzające.

•    Przewód detekcyjny.

•    Zawór uruchamiający.

•    Centrala sterująca (opcjonalnie).

•    Zawór odcinający gaz (opcjonalnie).

•    Instrukcje i oznaczenia.

Zalety systemu proponowanego przez GURECO:

•    automatyczne i ręczne uruchamianie,                                                                                                           

•    właściwie zaprojektowane zawory i zbiorniki ciśnieniowe zawierające odpowiedni środek gaśniczy,

•    wykrywanie ognia przewodem termoczułym, który ma nieograniczoną liczbę punktów detekcji,

•    system może być całkowicie autonomiczny, nie potrzebuje wówczas żadnej zewnętrznej energii ani źródła zasilania,

•    posiada elastyczne przewody detekcji umieszczone w określonych obszarach,

•    materiał zastosowany do tworzenia rurociągu – stal nierdzewna, tworzywa polimerowe, stal,

•    brak zanieczyszczeń spowodowanych procesem gaszenia pożaru,

•    możliwość bezpiecznego stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie,

•    krótki czas wyładowania,

•    niskie koszty serwisu i konserwacji,

•    bezpieczny dla elektroniki, nie przewodzi prądu,

•    nie powoduje korozji metali i degradacji tworzyw sztucznych.

Koszty systemu gaszenia proponowanego przez GURECO:

– wycena uzależniona jest głównie od kubatury chronionego obiektu, zastosowanego środka gaśniczego, konfiguracji i doboru elementów instalacji.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE:

system przeciwpożarowy maszyn i urządzeń
Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl