Gureco UE logo

Maksymalne bezpieczeństwo podczas codziennych prac daje każdemu człowiekowi uczucie komfortu, do którego dąży on zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. 

Obecność urządzeń elektrycznych i gazowych w gastronomii, a także używanie otwartego płomienia, powoduje większe ryzyko zaprószenia 
ognia niż w innych pomieszczeniach.


Pożar w kuchni jest trudny do opanowania. Powodem jego powstania może być między innymi:
•      wadliwe sterowanie ogrzewania, 
•      przegrzane palniki, 
•      urządzenia bez nadzoru, 
•      pozostałości brudu.
Przykładowo olej (używany w każdej kuchni), który jest podgrzewany przez zewnętrzne źródło ciepła, osiąga temperaturę tak wysoką, że jest on wówczas w stanie sam się zapalić, bez konieczności udziału innego źródła ognia.
Wybuch pożaru niesie ze sobą zarówno straty materialne jaki i brak możliwości dalszej profesjonalnej obsługi klienta. Dlatego osoby zarządzające restauracją czy innym punktem gastronomicznym muszą podejmować odpowiednie kroki, by kuchnia była miejscem bezpiecznym dla pracowników jak i dla gości.


Firma GURECO wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom oferując najlepsze na rynku światowym rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Systemy proponowane przez GURECO stosowane w gastronomii:
•    gazowy (FM-200, NOVEC 1230),
•    chemiczny.


Pojemność butli: 
– 2L, 4L, 6L, 9L, 12L.


Zasada działania:
– automatyczne,
– ręczne.


Możliwe elementy wyposażenia systemów gaszenia kuchni (dobierane indywidualnie do konfiguracji chronionego obiektu):
•    Butle ze środkiem (FM-200, NOVEC 1230) lub środkiem chemicznym. 
•    Sieć przesyłu środka gaśniczego.
•    Dysze rozprowadzające. 
•    Przewód detekcyjny.
•    Zawór uruchamiający.
•    Centrala sterująca.

Zalety systemu proponowanego przez GURECO:

– właściwie zaprojektowane zawory i zbiorniki ciśnieniowe zawierające odpowiedni środek gaśniczy,

– automatyczne i ręczne uruchamianie,                                                                                                                                                                                              

– wykrywanie przewodem termoczułym, który ma nieograniczoną liczbę punktów detekcji,

– system może być całkowicie autonomiczny, nie potrzebuje wówczas żadnej zewnętrznej energii ani źródła zasilania,

– posiada elastyczne przewody detekcji umieszczone w określonych obszarach,

– materiał zastosowany do tworzenia rurociągu – stal nierdzewna, tworzywa polimerowe,  

– brak zanieczyszczeń spowodowanych procesem gaszenia pożaru,                                                            

– możliwość bezpiecznego stosowania w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie,

– krótki czas wyładowania,

– niskie koszty serwisu i konserwacji.

Koszty systemu gaszenia proponowanego przez GURECO – wycena systemu uzależniona jest głównie od kubatury chronionego obiektu, a także od konfiguracji i doboru elementów zastosowanych do wykonania instalacji.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE:

Systemy przeciwpożarowe w gastronomii
systemy przeciwpożarowe
Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl