Gureco UE logo

Systemy oddymiania i wentylacja pożarowa

Skutecznie działający system oddymiania ma za zadanie odprowadzenie dymu, gorącego powietrza oraz niebezpiecznych, toksycznych, lotnych związków z zagrożonej strefy z jednoczesnym uzupełnieniem świeżego powietrza. Instalacja oddymiająca powinna zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min 2,5 m. od podłogi. Ta „wolna” od dymu warstwa ma umożliwić wszystkim osobom, niezależnie od wieku czy sprawności przedostanie się do bezpiecznego obszaru wzdłuż oznakowanych dróg ucieczki.

Systemy oddymiania tak jak alarmowe wyposażone są w specjalistyczne czujki dymu. Czujki te podłączone są do centrali, która steruje siłownikami klap oddymiających. W momencie wykrycia dymu, przekazują one sygnał do centrali, która z kolei powoduje uruchomienie siłowników otwierających klapy dymowe. Klapy mogą także zostać otworzone bezpośrednio przez samego użytkownika poprzez ręczne wciśnięcie przycisku alarmowego.

Do wyboru mamy dwa systemy oddymiania:

– Mechaniczny – za pomocą wentylatorów.

Uruchomienie mechanicznego systemu oddymiania powoduje zadziałanie wentylatorów oddymiających różnego typu, w zależności od wymagań, możliwości, warunków obiektu.

– Naturalny – otworami w dachu; wykorzystywana jest tu zasada grawitacji.

Oddymianie grawitacyjne wykorzystywane jest przede wszystkim do usuwania dymu, poprawienia warunków ewakuacji, zwiększenia widoczności na drodze ewakuacyjnej oraz zmniejszenie panującej tam temperatury. System ten może też być wykorzystywany podczas normalnego funkcjonowania budynku. Odpowiednio wyposażony i skonfigurowany może realizować zadania z zakresu jego wentylacji i klimatyzacji.

Należy pamiętać o tym, że sprawnie działający układ oddymiania zapewnia również ochronę konstrukcji budynku dzięki odciążeniu termicznemu oraz zmniejszeniu szkód powstałych w wyniku pożaru, spowodowanych dymem i gorącymi gazami.

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl