Gureco UE logo

Firma Gureco Paweł Gurbała posiada swoją siedzibę w Rudnej Wielkiej 16/1 koło Rzeszowa.

Lista dostępnych etatów:

– Oferta pracy 08.02.2019 r.

Firma Gureco Paweł Gurbała aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Księgowa/y

Zakres odpowiedzialności:

 • nadzór merytoryczny nad pracą działu księgowości (księgowania dokumentów źródłowych, prawidłowy obiegu dokumentów, analizy i kontroli dekretacji itd.)
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • tworzenie, wdrażanie, aktualizowanie oraz optymalizowanie procedur związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obszaru księgowego
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS).

Od idealnej/go Kandydatki/a oczekujemy:

 • doświadczenia w sporządzaniu sprawozdań, raportów finansowych oraz deklaracji podatkowych
 • ugruntowanej praktycznej wiedzy dotyczącej krajowych standardów rachunkowości
 • dużym atutem będzie znajomość prawa podatkowego
 • doświadczenia w zarządzaniu zespołem
 • wykształcenia wyższego (preferowane z obszaru rachunkowości, finansów, podatków lub pokrewne)
 • podstawowej znajomości języka angielskiego
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacji, systematyczności i terminowości
 • zaangażowania.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze całego etatu
 • pracę w stabilnej firmie
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych obowiązków
 • możliwość rozwoju
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko: Księgowa/y. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

„Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Gureco Paweł Gurbała dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.”

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Gureco Paweł Gurbała”.

CV można wysyłać na adres mail: biuro@gureco.pl.

Obowiązek informacyjny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne „Rozporządzenie o Ochronie Danych”) –  aby zapewnić Pani/Panu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gureco Paweł Gurbała

Rudna Wielka 16/1

36-054 Mrowla

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych:

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poniżej wskazujemy sposoby kontaktu:

– e-mail: pg_ochronadanych@gureco.pl

– pisemnie na adres siedziby firmy: Gureco Paweł Gurbała

      Rudna Wielka 16/1

      36-054 Mrowla

Cel i podstawa przetwarzania

ADO przetwarza Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO:

zakres danych przetwarzanych przez Gureco Paweł Gurbała zgodnie z Art. 221. § 1:

– imię i nazwisko

– adres do korespondencji

– adres poczty elektronicznej albo numer telefonu

– wykształcenie

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda:

– wizerunek w postaci zdjęcia

– datę urodzenia.

Cofnięcie zgody. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Gureco Paweł Gurbała do czasu zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty ich przekazania. Po upływie tego okresu zostaną zniszczone lub poddane anonimizacji.

Jako podmiot danych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego.

Gureco Paweł Gurbała dokłada wszelkich starań, by zapewnić ochronę Pani/Pana danych osobowych przed ich przypadkowym, umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem, wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

– Oferta pracy 14.06.2018 r.

Firma Gureco Paweł Gurbała aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Monter instalacji elektrycznych i p.poż.

Zakres obowiązków:

– Przygotowanie elementów instalacji do montażu 

– Montaż instalacji elektrycznych i teletechnicznych

– Montaż tras kablowych i kabli elektrycznych

– Montaż i podłączanie szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych

– Montaż i demontaż instalacji przeciwpożarowych 

– Prace z rysunkiem technicznym 

– Programowanie, uruchamianie i serwisowanie elementów instalacji. 

Wymagania:

– Uprawnienia SEP (1-20kV)

– Prawo jazdy kat. B

– Praca na wysokości pow. 3m

– Doświadczenie na podobnym stanowisku

– Wykształcenie min. techniczne elektryczne lub elektroniczne będzie dodatkowym atutem

– Wiedza z zakresu instalacji elektrycznych z umiejętnością czytania rysunku technicznego

– Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów

– Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Warunki pracy:

– Miejsce pracy – praca w terenie tzn. przestrzeń otwarta i pomieszczenia zamknięte tj. hale produkcyjne, magazyny, biurowce, budynki użyteczności publicznej, budynki w trakcie budowy

– Czas pracy – 8h

– Wyposażenie – ubranie robocze, kask, narzędzia.

Co oferujemy:

– Stabilne zatrudnienie (pełny etat, umowa o pracę)

– Atrakcyjne wynagrodzenie (system premii)

– Ubezpieczenia grupowe pracowników

– Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie przy ciekawych projektach

– Pracę w firmie specjalizującej się w zaawansowanych systemach bezpieczeństwa pożarowego

– Możliwość rozwoju zawodowego

– Przyjazną atmosferę w pracy.

Prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko: Monter instalacji elektrycznych i p.poż. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

„Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Gureco Paweł Gurbała dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.”

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Gureco Paweł Gurbała”.

CV można wysyłać na adres mail: biuro@gureco.pl

Obowiązek informacyjny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne „Rozporządzenie o Ochronie Danych”) –  aby zapewnić Pani/Panu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gureco Paweł Gurbała

Rudna Wielka 16/1

36-054 Mrowla

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych:

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poniżej wskazujemy sposoby kontaktu:

– email: pg_ochronadanych@gureco.pl

– pisemnie na adres siedziby firmy: Gureco Paweł Gurbała

                                                         Rudna Wielka 16/1

                                                         36-054 Mrowla

Cel i podstawa przetwarzania

ADO przetwarza Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO:

zakres danych przetwarzanych przez Gureco Paweł Gurbała zgodnie z Art. 221. § 1:

– imię i nazwisko,

– adres do korespondencji

– adres poczty elektronicznej albo numer telefonu

– wykształcenie

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda:

– wizerunek w postaci zdjęcia

– datę urodzenia.

Cofnięcie zgody. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Gureco Paweł Gurbała do czasu zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty ich przekazania. Po upływie tego okresu zostaną zniszczone lub poddane anonimizacji.

Jako podmiot danych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego.

Gureco Paweł Gurbała dokłada wszelkich starań, by zapewnić ochronę Pani/Pana danych osobowych przed ich przypadkowym, umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem, wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

– Oferta pracy 07.06.2018 r.

Firma Gureco Paweł Gurbała aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży gazów technicznych

Zakres obowiązków:

– sprzedaż gazów technicznych na terenie Rzeszowa i okolic w obrębie do 150 km,

– przygotowywanie, wysyłanie ofert handlowych,

– nawiązywanie kontaktów (osobistych, telefonicznych, mailowych) z potencjalnymi klientami (pozyskiwanie nowych klientów),

– utrzymywanie stałego kontaktu z istniejącymi klientami,

– monitorowanie rynku i działań konkurencji w celu sugerowania udoskonaleń i zmian w produktach (usługach) przedsiębiorstwa,

– negocjowanie warunków umów,

– znajomość zagadnień dotyczących marketingu, promocji produktów i usług,

– poszukiwanie nowych rozwiązań i narzędzi marketingowych, w celu podnoszenia konkurencyjności, 

– planowanie indywidualnego czasu pracy,

– współpraca z pozostałymi działami firmy.

Poszukujemy osób, które:

– posiadają wykształcenie techniczne, doświadczenie w sprzedaży B2B, najlepiej w branży technicznej,

– są komunikatywne i nastawione na realizację celów,

– nie boją się kontaktu z klientem, są odporne na stres, samodzielne,

– posiadają zdolność analitycznego myślenia,

– dysponują czynnym prawem jazdy kat. B,

– znajomość języka angielskiego będzie mile widziana.

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności plus system prowizyjny,

– możliwość rozwoju zawodowego, udziału w szkoleniach produktowych,

– podstawowe narzędzia pracy (laptop, telefon, samochód służbowy),

– stabilność zatrudnienia (umowę o pracę, pełny etat),

– pracę biurowo-terenową, w firmie specjalizującej się w zaawansowanych systemach p.poż.,

– możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz,

– ubezpieczenie grupowe pracowników,

– przyjazną atmosferę w pracy.

Prosimy o zawarcie w CV poniższych klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. marketingu i sprzedaży gazów technicznych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”.

„Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV i/lub list motywacyjny zawierają dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art. 22 Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Gureco Paweł Gurbała dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.”

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Gureco Paweł Gurbała”.

CV można wysyłać na adres mail: biuro@gureco.pl.

Obowiązek informacyjny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne „Rozporządzenie o Ochronie Danych”) –  aby zapewnić Pani/Panu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gureco Paweł Gurbała

Rudna Wielka 16/1

36-054 Mrowla

Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych:

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych poniżej wskazujemy sposoby kontaktu:

– email: pg_ochronadanych@gureco.pl

– pisemnie na adres siedziby firmy: Gureco Paweł Gurbała

                                                                         Rudna Wielka 16/1

                                                                         36-054 Mrowla

Cel i podstawa przetwarzania

ADO przetwarza Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO:

zakres danych przetwarzanych przez Gureco Paweł Gurbała zgodnie z Art. 221. § 1:

– imię i nazwisko,

– adres do korespondencji

– adres poczty elektronicznej albo numer telefonu

– wykształcenie

– przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dodatkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolna zgoda:

– wizerunek w postaci zdjęcia

– datę urodzenia.

Cofnięcie zgody. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Gureco Paweł Gurbała do czasu zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty ich przekazania. Po upływie tego okresu zostaną zniszczone lub poddane anonimizacji.

Jako podmiot danych ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan również skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. 

Pani/Pana dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego.

Gureco Paweł Gurbała dokłada wszelkich starań, by zapewnić ochronę Pani/Pana danych osobowych przed ich przypadkowym, umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem, wykorzystaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl