Gureco UE logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/1.3.1/POPW/DCERT

na realizację zamówienia prowadzącego do opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do certyfikacji w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) oraz certyfikacji VDS „Zintegrowanego, inteligentnego systemu przeciwpożarowego o zwiększonej niezawodności”

Zakup usługi jest planowany w ramach projektu pt. „Zarzadzanie procesami automatyzacji systemów przeciwpożarowych poprzez wdrożenie Zintegrowanego, inteligentnego systemu przeciwpożarowego o zwiększonej niezawodności”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiazania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Szczegóły w załączonych dokumentach

Zapytanie Ofertowe Maszyny.pdf
Załącznik nr 3_Wzór umowy.doc
Załącznik nr 2_Oświadczenie konflit interesów.docx
Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx

Pismo Zakończenie Postepowania.pdf

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zapytanie Ofertowe Remont Budynku.pdf
Załącznik nr 4_Przedmiar prac.pdf
Załącznik nr 3_Wzór umowy.doc
Załącznik nr 2_Oświadczenie konflit interesów.docx
Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ogłoszenie wyników Remont.pdf

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapytanie ofertowe nr 1

Wzór oferty.docx

Wzór umowy.doc

Wzór oświadczenia o nieistnieniu konflitu interesów.docx

Protokół z postępowania.docx

Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.docx

Wynik postępowania ofertowego na dostawę wózka widłowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapytanie ofertowe nr 02

Wzór oferty.docx

Wzór umowy.doc

Wzór oświadczenia o nieistnieniu konflitu interesów.docx

Protokół z postępowania.docx

Wyniki postępowania dostarczenie wyposażenia warsztatowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Zapytanie ofertowe nr 01/01/1.3.1/2018/POPW/INFORSP.pdf

 Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx

Załącznik nr 2_Wzór umowy.doc 

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.docx

Załącznik nr 4_Protokół z postępowania.docx

 Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.docx

Wynik postępowania ofertowego nr 01/01/1.3.1/2018/POPW/INFORSP na dostawę Infrastruktury systemu zarządzania produkcją w sferze sprzętowej.pdf 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe nr 02/01/1.3.1/2018/POPW/INFOROPR.pdf 

Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx

Załącznik nr 2_Wzór umowy.doc

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.docx

Załącznik nr 4_Protokół z postępowania.docx

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.docx 

Wynik postępowania ofertowego nr 02/01/1.3.1/2018/POPW/INFOROPR na dostawę Infrastruktury systemu zarządzania produkcją w sferze programowej.pdf

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAPYTANIE OFERTOWE 01_04_1.3.1_2018_POPW_ZBIORNIKI.pdf

Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx 

Załącznik nr 2_Wzór umowy.doc

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.docx 

Załącznik nr 4_Protokół z postępowania.docx

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.docx 

Wynik postępowania ofertowego nr 01_04_1.3.1_2018_POPW_ZBIORNIKI.pdf

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe nr 01_05_1.3.1_2018_POPW_DCERT.pdf

Załącznik nr 1_Wzór oferty.doc

 Załącznik nr 2_Wzór umowy.doc

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.doc

 Załącznik nr 4 – Protokół z postępowania .doc

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.doc

Informacja o wydłużeniu terminu wyboru wykonawcy.pdf 

Wynik postępowania ofertowego nr 01_05_1.3.1_2018_POPW_DCERT.pdf

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapytanie ofertowe nr01_03_1.3.1_2019_POPW_DCERT.pdf

Załącznik nr 1_Wzór oferty.docx

Załącznik nr 2_Wzór umowy.docx

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.docx

 Załącznik nr 4_Protokół z postępowania.docx

Załącznik nr 5_Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami.docx

Wynik postępowania ofertowego nr 01_03_1.3.1_2019_POPW_DCERT.pdf

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl