Gureco UE logo

Regulamin

I Postanowienia ogólne

Data publikacji:

Poniższy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego. Skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu.

Sklep internetowy Gureco Sp. z o.o. dostępny pod adresem internetowym www.gureco.pl, zarządzany jest przez Gureco Sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Wielka 16/1; 36-054 Mrowla.

NIP 5170399707; REGON 383532154; KRS 0000789203

Do korzystania ze sklepu niezbędne są:

– komputer z dostępem do Internetu,

– dostęp do poczty elektronicznej,

– przeglądarka internetowa,

– włączenie plików Cookies, JavaScript.

Kontakt ze sklepem odbywa się za pomocą:

– adres sprzedawcy:

Biuro:

GURECO Sp. z o.o.

Rudna Wielka 16/1

36-054 Mrowla

NIP 5170399707

REGON 383532154

KRS 0000789203

woj. Podkarpackie

Produkcja i magazyn:

Rudna Wielka 16/1

36-054 Mrowla

nr rachunku bankowego sprzedawcy:

Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w Rzeszowie –   67 1090 2750 0000 0001 0896 2939

– adres e-mail: biuro@gureco.pl

– nr tel. (17) 888 60 08

– formularz zamówienia.

Oferta sklepu jest ograniczona terytorialnie do terenu Polski.

Ceny podane są w polskich złotych. Na stronie sklepu podane są zarówno ceny brutto jak i netto. Obowiązują w przypadku zamówień dokonywanych przez sklep internetowy. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. W sytuacji, w której produkt umieszczony w ofercie sklepu internetowego nie będzie posiadał ceny, (dotyczy to głównie produktów nietypowych) cena będzie uzgadniana pomiędzy kupującym, a sprzedającym indywidualnie.

Opisy, informacje o towarach, parametry i ceny oraz dostępność na magazynie nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu cywilnego są one zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu cywilnego.

II Definicje

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, i która dokonuje zamówienia towaru w sklepie internetowym Gureco.

Konsument –osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Gureco Sp. z o.o. Rudna Wielka 16/1; 36-054 Mrowla; NIP 5170399707;

REGON 383532154; KRS 0000789203

Dni robocze – poszczególne dni od poniedziałku do piątku (godz. 7-15) pomijając dni ustawowo wolne od pracy.

Konto – gromadzone są tu niezbędne dane klienta podane podczas rejestracji i informacje o złożonym zamówieniu.

Koszyk ​– element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt ​- dostępna w sklepie rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

Rejestracja – jest to jednorazowa czynność wykonana przez klienta, polegająca na założeniu konta na stronie sklepu internetowego po przez wypełnienie niezbędnego do tego formularza udostępnionego przez sprzedawcę.

Regulamin – poniższy dokument.

Towar – asortyment dostępny do sprzedaży w sklepie internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość między klientem, a sprzedawcą, regulowana jest przez Kodeks cywilny.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Zamówienie – oświadczenie składane przez klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży.

III Założenie konta w sklepie

Aby założyć konto w sklepie internetowym Gureco, należy wypełnić formularz dostępny na stronie w zakładce załóż konto.

Do prawidłowego założenia konta niezbędne jest podanie następujących danych:

Niezbędne dane oznaczone są gwiazdką:

e-mail, nazwa użytkownika, nazwa wyświetlana, hasło, potwierdzenie hasła, akceptacja regulaminu i warunków użytkowania.

Dodatkowo w zakładce załóż konto w celu otrzymania faktury należy wypełnić pola: dane do faktury. Firmy obowiązkowo muszą w tym miejscu podać NIP, nazwę, osoby fizyczne imię i nazwisko. Należy również uzupełnić pola z adresem, jeżeli adres do wysyłki jest inny niż siedziby firmy czy zamieszkania, należy to uwzględnić i w zakładce dane do faktury zmienić adres w polu adres dostawy – dodaj adres. Bezpośrednio w koszyku też istnieje możliwość zmiany adresu dostawy. Należy również podać nr telefonu, który wykorzystywany będzie do bezpośredniego kontaktu w celu realizacji zamówienia. Po wypełnieniu formularza rejestracji zostanie do Państwa wysłany mail na podany przez Państwa adres mailowy. W nim otrzymają Państwo odsyłacz, który należy zaznaczyć w celu aktywacji konta.

Logowanie odbywa się poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła, które przyjęte były w formularzu rejestracji.

W zakładce załóż konto istnieje możliwość zmiany danych do faktury.

Klient ma możliwość w każdym momencie usunąć konto. Nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat, nie ma też obowiązku podania przyczyny rezygnacji z konta. Aby usunąć konto klient musi wysłać żądanie do sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (biuro@gureco.pl) lub w formie papierowej pocztą na adres:

Gureco Sp. z o.o.

Rudna Wielka 16/1

36-054 Mrowla

Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta.

Regulamin ten dostępny jest do wglądu nieprzerwanie na stronie internetowej www.gureco.pl.

Założenie konta jest darmowe.

IV Zamówienia

Aby złożyć zamówienie należy:

– Zalogować się do sklepu Gureco.

Logowanie odbywa się przez kliknięcie w lewym górnym rogu w zakładkę zaloguj się, podanie nazwy użytkownika i hasła.

Wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka”.

– Skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez konieczności logowania się do sklepu. Wówczas w koszyku należy uzupełnić zakładkę dane do faktury (Wprowadź lub zmień dane do faktury). Adres dostawy jeżeli jest taki sam jak na fakturze należy to zaznaczyć, jeżeli jest inny, wówczas trzeba uzupełnić zakładkę dodaj adres, w której umieścić należy adres wysyłki towaru.

Proszę pamiętać by przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować.

 – Zadzwonić do sklepu pod nr (17) 888 60 08.

Po złożeniu zamówienia klient dostaje od sklepu potwierdzenie drogą elektroniczną bądź telefoniczną w ciągu 24 godzin w przypadku dni roboczych.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:

– przesyłka pocztowa,

– paczkomat In Post,

– przesyłka kurierska UPS.

Koszt dostawy zamówionego towaru ponosi klient.

Koszt dostawy:

Przesyłka UPS, FedEx Express Poland Sp.z o.o.  – 19 zł netto – paczka standard do max wagi 30 kg (wielkość przesyłki standard). Możliwość dodatkowego ubezpieczenia paczki – dostępna na zapytanie.

Towar dostarczony do klienta do końca następnego dnia licząc od dnia nadania (D + 1).

Koszty transportu asortymentu o niestandardowych gabarytach  i termin dostawy ustalane są indywidualnie z klientem.

Klient dokonuje płatności za zamówiony towar dokonując przelewu środków na konto sprzedawcy w określonym terminie.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy Gureco Sp. z o.o..

W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, klient ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub w całości po skompletowaniu zamówienia.

Na stronie internetowej sklepu widnieje informacja o dostępności bądź braku towaru na magazynie, a także o dostępności na zapytanie.

Klient może wprowadzać korekty w zamówieniu poprzez kontakt z obsługą techniczną sklepu do czasu wystawienia faktury za zakupiony towar.

Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie przygotowania towaru do wysyłki.

 V Płatność

Płatność za zamówione towary:

przedpłata – płatność przelewem po akceptacji zamówienia przez firmę Gureco Sp. z o.o., a przed wysłaniem towaru do klienta. Płatność należy uregulować na konto firmy Gureco Sp. z o.o. podane poniżej, a w tytule przelewu należy wpisać numer ID zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego.

Santander Bank Polska S.A. 5 Oddział w Rzeszowie –   67 1090 2750 0000 0001 0896 2939

Gureco Sp. z o.o.; Rudna Wielka 16/1; 36-054 Mrowla.

VI Faktury VAT

Faktura VAT zostanie wystawiona dla podmiotu gospodarczego po podaniu następujących danych w formularzu:

– w przypadku przedsiębiorcy: nazwy firmy, adresu oraz numeru NIP zgodnie ze stanem rzeczywistym;

– w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności: wystarczy imię i nazwisko oraz dokładny adres.

VII Prawo do odstąpienia od umowy (przykładowy formularz dostępny na stronie sklepu)

Każdy konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

Odstąpienie od umowy może nastąpić:

– w formie pisemnej – przykładowy formularz dostępny na stronie (klient nie ma obowiązku skorzystania z ww. formularza) na adres siedziby firmy;

– w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gureco.pl.

Dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

– w przypadku umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt klientowi, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – termin liczymy od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

– w przypadku umowy obejmującej wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części,

– w przypadku regularnego dostarczania produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów,

– w pozostałych przypadkach od dnia zawarcia umowy.

W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na podany przez konsumenta adres e- mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym także koszty dostawy produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy towaru dostępny w sklepie internetowym).

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Klient dokonując zwrotu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

Sprzedawca może sam zaproponować odebranie produktu, lub wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od konsumenta zwracanego towaru lub do czasu otrzymania potwierdzenia odesłania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Klient sklepu ma obowiązek niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy ewentualnie przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru. Sprzedawca w niektórych przypadkach może zaproponować, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, który użył konsument, chyba że, klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII Reklamacja – rękojmia i gwarancja (przykładowy druk reklamacyjny dostępny na stronie sklepu)

Wszelkie produkty sprzedawane przez firmę Gureco Sp. z o.o. są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie, mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną.

Jeżeli po otrzymaniu towaru lub w czasie jego użytkowania w okresie objętym reklamacją klient zauważy w nim wady techniczne lub inne niesprawności, ma prawo odesłać towar w ramach reklamacji na podstawie rękojmi lub gwarancji. Towar należy odesłać wraz z fakturą zakupu (lub innym dowodem zakup, który jednoznacznie potwierdza, iż nabyto towar u danego sprzedawcy np. potwierdzeniem bankowym płatności za zamówienie) oraz kartą gwarancyjną w przypadku składania reklamacji na podstawie gwarancji, na adres: Gureco Sp. z o.o. Rudna Wielka 16/1, 36-054 Mrowla. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone klientowi zaraz po rozpatrzeniu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, ponadto  jeżeli klientem jest konsument – nie później niż w terminie 14 dni od daty przyjęcia reklamacji. Jeżeli klientem jest konsument, a sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się wówczas, że żądanie klienta uznał za uzasadnione. Reklamacja w takim przypadku z automatu zostanie uznana.

Reklamację można zgłosić pisemnie (przykładowy druk reklamacyjny dostępny na stronie) lub drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie sklepu na podany w niniejszym regulaminie adres: Gureco Sp. z o.o. Rudna Wielka 16/1; 36-054 Mrowla lub biuro@gureco.pl.

Uszkodzenie  towaru w czasie transportu:

Prosimy uprzejmie o zwróceni się do kuriera o możliwość sprawdzenia paczki w jego obecności. Jeżeli dostarczony towar został uszkodzony podczas transportu zaleca się sporządzić w momencie odbioru towaru protokół uszkodzenia, uwzględniając w nim opis szkody, a także informację dotyczącą okoliczności jej powstania.

IX Reklamacja dotycząca zakupu przez przedsiębiorcę

Niniejszy punkt regulaminu dotyczy tylko i wyłącznie klientów nie będących konsumentami.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Przedsiębiorca kupujący towar w sklepie internetowym ma prawo do złożenia reklamacji, przysługuje mu gwarancja.

Okres gwarancji należy liczyć od daty wystawienia przez Gureco Sp. z o.o. faktury VAT na towar objęty gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje:

– uszkodzeń podczas transportu,

– materiałów, które podlegają naturalnym procesom starzenia się tj. np. baterie.

Obowiązkiem kupującego przedsiębiorcy jest dostarczenie reklamowanej rzeczy. Koszty dostarczenia ponosi sprzedający. W sytuacji, gdy naprawa musi odbyć się u klienta, jest on zobowiązany udostępnić towar i nieodpłatnie udostępnić sprzęt niezbędny do realizacji naprawy, a także zapewnić obecność osoby odpowiedzialnej z ramienia klienta za obsługę instalacji i urządzeń.

Uszkodzenie podczas transportu

Prosimy uprzejmie o zwrócenie się do kuriera o możliwość sprawdzenia paczki w jego obecności. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że jest ona uszkodzona to przewoźnik niezwłocznie ustala stan przesyłki sporządzając protokół, w którym uwzględnia też informację dotyczącą okoliczności powstania szkody. Jeżeli zaś po wydaniu przesyłki ujawni się ubytek lub uszkodzenie, które nie dało się zauważyć przy odbiorze wówczas nie później niż w ciągu 7 dni od odbioru przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody. Żądanie takie mogą Państwo zgłaszać bezpośrednio do przewoźnika, z którym następnie zostanie spisany raport szkody.

Od momentu wydania przewoźnikowi przez sprzedawcę produktu przechodzą na klienta, który nie jest konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia produktu. Sprzedawca w tym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, uszkodzenie lub utratę produktu, które zaistniało od momentu przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go klientowi oraz za powstałe opóźnienie w przewozie przesyłki.

Sprzedawca, jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

Odpowiedzialności sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli, i/lub pełnomocników w stosunku do klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia, w sumie – do kwoty 1000 złotych.

Z tytułu gwarancji Gureco nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wadliwego działania towaru zakupionego przez Klienta.

Towary wymienione na nowe podczas naprawy gwarancyjnej stanowią własność Gureco i nie podlegają zwrotowi do Klienta.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

X Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji

Konsument ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur.

Konsument ma możliwość m. in. zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu, skorzystania z pomocy powiatowego rzecznika praw konsumenta, skorzystanie z pomocy organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegółowych informacji konsument może szukać na stronie www.uokik.gov.pl.

XI Dane osobowe w sklepie internetowym

Sklep działa zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych. Dostęp do danych osobistych ma jedynie firma Gureco Sp. z o.o.,  która nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim. Wszyscy klienci mają dostęp do swoich danych – mogą je weryfikować, modyfikować i usuwać. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży. Firma Gureco Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych kontaktowych w celach własnych badań marketingowych, ewidencyjnych bądź wysyłania materiałów promocyjnych po wcześniejszym wyrażeniu zgody na te działania przez kupującego.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies, przechowuje je na urządzeniu końcowym kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zwartych głównie w celach statystycznych, a także zapewnienia prawidłowego działania sklepu.

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji, które przechowywane są w ciasteczkach.

Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego Gureco mogą być:

– w przypadku, gdy klient korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi, który realizuje przesyłki na zlecenie administratora;

– w przypadku, gdy Klient korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności przelewem bankowym administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi, obsługującemu taką płatność w sklepie internetowym.

XII Postanowienia końcowe

Umowy zawierane przez sklep internetowy sporządzane są w języku polskim.

Klient korzystający ze strony internetowej naszego sklepu zobowiązany jest:

– nie dostarczać, nie przekazywać treści, które są zabronione przez przepisy prawa,

– korzystać ze sklepu w sposób, który nie zakłóci jego funkcjonowania,

– korzystać ze sklepu w sposób, który nie jest uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Gureco Sp. z o.o.,

– korzystać z wszystkich treści umieszczonych na stronie sklepu Gureco Sp. z o.o. jedynie do własnego użytku,

– zobowiązany jest również do niepodejmowania działań określanych mianem spam,

– korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, z niniejszym regulaminem, a także z zasadami korzystania z internetu.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawo przewozowe, a także innych ustaw i przepisów obowiązujących w prawie polskim.

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl