Gureco UE logo

Systemy SAP służą do wykrywania pożaru w początkowym jego stadium. Dodatkowo pozwalają na integrację innych instalacji technicznych mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu.

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru charakteryzują się modułową budową, co znacznie ułatwia ich przystosowanie do różnych zadań. Uniwersalne mikromoduły pozwalają na łatwą i szybką konfigurację centralki zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami inwestora. Zastosowanie systemów modułowych pozwala na minimalizację kosztów instalacji w przypadku konieczności rozbudowy lub też modernizacji istniejącego systemu pożarowego.

SSP działa dzięki rozmieszczonym w poszczególnych pomieszczeniach czujkom pożarowym czyli urządzeniom reagującym na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w nadzorowanym obszarze. Sygnał z czujek przekazywany jest do centralki, która w bardzo krótkim czasie od otrzymania sygnału uruchamia alarm i przesyła informację do odpowiednich służb, może ona również sterować innymi urządzeniami tj. drzwi pożarowe, klapy wentylacyjne, systemy oddymiania i inne. W instalacji SSP uzupełnieniem czujek są ręczne ostrzegacze pożarowe, które rozmieszczane są na drogach komunikacji ogólnej. Umożliwiają one wywołanie alarmu poprzez ręczne wciśnięcie znajdującego się na nich przycisku.

Nasza firma posiada w swojej ofercie urządzenia konwencjonalne oraz analogowe wiodących producentów systemów sygnalizacji pożaru tj.:

– Schrack-Seconet,

– Bosch,

– Siemens,

– Polon Alfa,

– Esser.

Naszym Klientom służymy pomocą w opracowaniu koncepcji, projektu technicznego, realizacji zadania (montażu, uruchomieniu, odbiorze i szkoleniu dla pracowników) jak też w obsłudze serwisowej w okresie eksploatacji. Na każdym etapie naszych prac pamiętamy, że oferowane przez nas instalacje przeciwpożarowe służą ochronie nie tylko mienia, ale często życia ludzkiego.

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl