Gureco UE logo

System wczesnej detekcji dymu jest tak stworzony, by wykryć pożar w najwcześniejszym jego stadium, gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka. Zbudowany jest z sieci rurek ssących i detektora z głowicą laserową lub optyczną o bardzo wysokiej czułości. Powietrze z przestrzeni monitorowanego pomieszczenia zasysane jest przez otwory znajdujące się w rurkach ssących i oczyszczane przez filtr. Następnie poddawane jest analizie przez wysokoczułą głowicę umieszczoną w urządzeniu detekcyjnym, która pozwala na wykrycie nawet najdrobniejszych cząstek dymu. W momencie ich wykrycia detektor natychmiast wyzwala alarm i powiadamia odpowiednie służby.

System zasysający idealnie sprawdza się jako układ detekcyjny systemu gaszenia lub detektor systemu sygnalizacji pożaru. Stosowany jest do ochrony obiektów o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa oraz pomieszczeń, w których znajdują się wyjątkowo cenne i delikatne urządzenia.

Jednym z najczęściej instalowanych systemów wczesnej detekcji dymu jest VESDA.

System VESDA – na jego budowę składa się sieć rurek ssących oraz detektor o zakresie czułości od 0,005%/m do 20%/m zaciemnienia powietrza na metr. Każda czujka Vesda wyposażona jest w filtr wewnętrzny, który zapewnia barierę czystego powietrza pełniącą funkcję ochronną przed zanieczyszczeniami i pyłem. System Vesda w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej. Dostaje się ono do detektora dzięki szeregowi otworów umieszczonych na rurkach ssących. Powietrze zasysane jest przez pompę ssącą. Następnie zostaje poddane analizie na obecność dymu. Jeżeli takowy zostaje wykryty wówczas uruchomiony zostaje alarm. Możliwość detekcji już w fazie powstawania niewidocznego dymu (np. przy przegrzewaniu się przewodów) daje czas na podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych i pozwala uniknąć pożaru jeszcze w stadium, które nie skutkuje nieodwracalnymi zniszczeniami lub uszkodzeniem.

System Vesda posiada modułową konstrukcję dzięki czemu daje użytkownikowi elastyczność, pozwalającą zbudować system dokładnie dopasowany do jego wymagań, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów do minimum dzięki wyeliminowaniu zbędnych urządzeń. Oryginalna konstrukcja systemu gwarantuje także niskie koszty konserwacji.

Vesda dedykowana jest do zastosowań o krytycznym znaczeniu, pomieszczeń o silnym przepływie powietrza, przestrzeni dużych i niedostępnych.

Nasza firma posiada w swojej ofercie systemy zasysające wiodących producentów systemów sygnalizacji pożaru tj.:

– Xtralis,

– Schrack-Seconet,

– Securiton.

Na stronie naszego sklepu znajdą Państwo różne modele detektorów firmy Xtralis. Mogą Państwo również skompletować u nas cały osprzęt niezbędny do wykonania instalacji.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia naszego sklepu internetowego.

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać również pod nr tel. 609 367 227, (17) 888 60 08.

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl