Gureco UE logo

Innowacyjny sprzęt firmy SIEX, z zaworami do regulacji ciśnienia wylotowego, poprawia ochronę poprzez regulację wylotu. System Technologii Stałego Przepływu reprezentuje ewolucję w systemach gazu obojętnego.

Odprowadzanie środka odbywa się w sposób kontrolowany, zgodnie z ustalonym ciśnieniem, aby uzyskać lepszą ochronę podczas całego wyładowania. Ciśnienie wyzwolenia  można dostosować do ciśnienia wymaganego. Chociaż najpopularniejsze ciśnienie to 60 bar (870 psi), istnieje możliwość dostosowania go zgodnie z wymaganiami instalacji.

SIEX dostosowuje wszystkie swoje komponenty do tej nowej technologii, ujednolicając system przy użyciu oprogramowania do projektowania oraz optymalizując rozwiązanie w każdym indywidualnym przypadku. Dzięki technologii stałego wypływu: Constant Flow nadciśnienie w chronionym pomieszczeniu zmniejsza się, a średnice rur są znacznie zmniejszone, co pozwala zredukować koszty  całej instalacji.

INERT-SIEX™ CFT (Constant Flow Technology) jest rozwiązaniem stosowanymw następujących systemach:

  • INERT-SIEX™ CFT-01 (Constant Flow Technology): Argon
  • INERT-SIEX™ CFT-55 (Constant Flow Technology): Nitrogen + Argon
  • INERT-SIEX™ CFT-100 (Constant Flow Technology): Nitrogen
  • INERT-SIEX™ CFT-541 (Constant Flow Technology): Nitrogen + Argon + CO₂
Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl