Gureco UE logo

Azot (IG-100) – bezwonny, niepalny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie, bierny chemicznie. Na skalę przemysłową otrzymuje się go z powietrza (stanowi 78% obj.). Główne zastosowanie – jako środek gaśniczy. Działa na zasadzie wypierania tlenu z gaszonego pomieszczenia. Jest nieszkodliwy dla ludzi, którzy podczas gaszenia przebywają w obiekcie. Stosowany jest również jako składnik nawozów sztucznych, a ze względu na obojętność chemiczną pełni również funkcje gazu osłonowego w spawalnictwie. Wykorzystuje się go również jako gaz osłonowy w procesie spalania oraz jako gaz ochronny do pakowania produktów. Ciekły azot jest stosowany jako środek chłodzący.

Argon (IG-01) – jest bezwonnym, bezbarwnym gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą jego właściwością jest obojętność chemiczna. Podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ta jego właściwość wykorzystywana jest w procesie gaszenia. Stosowany jest także jako gaz osłonowy w spawalnictwie. Znajduje zastosowanie w przetwórstwie metali, branży oświetleniowej (wypełnia np. świetlówki), elektronice, branży okiennej jako termoizolacja.

Argonite (IG-55) – mieszanina 50% azotu i 50% argonu. Wykorzystywany jest do gaszenie pożaru tam gdzie zastosowanie innego systemu mogłoby spowodować znaczne straty, w miejscach, w których przebywają ludzie, nie pozostawia śladów. Pomieszczenie po wyzwoleniu tego gazu można praktycznie od razu użytkować. Gaszenie ognia Argonitem polega na obniżeniu tlenu w chronionym lokalu. Często wykorzystywany w archiwach, muzeach, pomieszczeniach komputerowych.

Inergen (IG-541) – (52% azot, 40% argon, 8% CO2) jeden z najnowszych sposobów gaszenia gazem, którego działanie polega na obniżaniu poziomu tlenu znajdującego się w pomieszczeniu, co nie zagraża przebywającym w nim osobom (ochrania mienie, ludzi i środowisko). Doskonale sprawdza się w muzeach i bibliotekach, a także pomieszczeniach, w których znajduje się dużo urządzeń elektronicznych. Jego podstawowe zalety, oprócz skuteczności, to działanie w pełni bezpieczne dla ludzi i środowiska, a także brak odpadów pozostawianych w atmosferze.

Dwutlenek węgla (CO2) – jest to bezbarwny, bezwonny, niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie, cięższy od powietrza.  Stosowany jest jako czynnik roboczy w gaśnicach śniegowych i instalacjach gaśniczych. Gaśnicze działanie CO2 polega na redukcji stężenia tlenu w powietrzu chronionej strefy. Ze względu na swoje właściwości jest przeznaczony głównie do zabezpieczania obszarów, w których nie znajdują się ludzie. W spawalnictwie wykorzystywany jest jako otulina gazowa. Używany jest także jako atmosfera neutralna w dojrzewalniach owoców. W przemyśle spożywczym wykorzystuje się go: jako składnik piwa i napojów gazowanych (dodatek do żywności nr E290), do pakowania, zamrażania i schładzania.

FM-200 (HFC-227ea) – popularny zamiennik halonu. Bezpieczny gaz gaśniczy, który nie ma negatywnego wpływu na warstwę ozonową (ODP=0). Stosowany do gaszenia ognia w takich miejscach jak pracownie komputerowe, serwerownie czy biblioteki – nie pozostawia zanieczyszczeń i nie szkodzi zdrowiu człowieka. Ogromnymi atutami FM-200 są natychmiastowe działanie, brak szkód spowodowanych użyciem w pomieszczeniach, a także relatywnie krótki czas życia w atmosferze (około 31 lat).

NOVEC 1230 – zamiennik halonu. Ma zerowy wpływ na warstwę ozonową (ODP=0), czas życia w atmosferze wynosi 5 dni. Novec 1230 w temperaturze pokojowej jest cieczą, w stanie gaszenia staje się gazem. Jest to środek gaśniczy nieposiadający zapachu i barwy, który absorbuje energię cieplną, wywołując efekt schłodzenia. Jest w stanie bardzo szybko zneutralizować zagrożenie, zanim dojdzie do poważnych szkód. Novec 1230 to środek w pełni ekologiczny, nie pozostawiający mgły oraz nie powodujący szoku termicznego gaszonych urządzeń czy innych przedmiotów. Stosowany do gaszenia m. in. w serwerowni, centralach telefonicznych, muzeach, archiwach.

FE-36 (HFC-236fa) – jest to gaz bezwonny, bezbarwny magazynowany w temperaturze pokojowej jako ciecz, podczas wyzwolenia staje się gazem. Nie przewodzi prądu, nie powoduje korozji. Po wyzwoleniu odparowuje z gaszonych powierzchni pozostawiając czystą powierzchnię bez osadów i zabrudzeń. Nie ma wpływu na warstwę ozonową (ODP=0). Stosowany jest do gaszenia m. in. w serwerowniach, muzeach, archiwach, bibliotekach.

Copyright © 2019 — All rights reserved. Gureco.pl