Zestaw do montażu ukrytego (VLQ Flush Mount Kit – VSP-891)